Mapa podujatia

Parkovanie
Mapa areálu a parkovanie - Gastrofest

Parkovisko má kapacitu cca 3000 áut.

Organizovanie parkoviska má na starosti usporiadateľská služba. Prosíme návštevníkov o rešpektovanie jej pokynov, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého chodu parkovania, prosíme vodičov o ohľaduplnosť a spôsob parkovania, aby sa na parkovisko zmestilo pohodlne čo najviac automobilov návštevníkov podujatia.

Areál 1
Areál 2