Bezpečnostná služba

Bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie  priestorov gastrofestivalu. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Pri akomkoľvek probléme s ochrankou upozornite usporiadateľov.

Bezpečnostná služba je doplnená o usporiadateľskú službu. Je zakázané vnášať akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie.Predmety potrebné na prípravu a dekoráciu miesta na varenie treba predložiť bezpečnostnej službe za účelom zaevidovania. Pre príjemný chod podujatia  je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci jej kompetencií, nevyhnutnosťou pre pobyt na podujatí je mať identifikáciu návštevníka.

Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby
 • kontrola lístkov, návratiek a identifikácií návštevníkov podujatia (vrátane stanového mestečka)
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov)
 • usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie
 • vyvedenie z areálu:
  • neoznačené, agresívne osoby,
  • osoby ohrozujúce bezpečnosť,
  • neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji,
  • dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok,
  • atď.
 • zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť,
 • pomoc invalidom pri vstupe do bariérových priestorov,
 • informácie o zdravotníckej službe,
 • ochrana účinkujúcich, návštevníkov a zariadenia gastrofestivalu